اخبار

اخبار آموزشی

اعلام نتایج پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال ۱۳۹۵

نتایج مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال ۱۳۹۵ دوره پردیس خودگردان اعلام شد.

کارگاه آموزشی "مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل"

مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه با هدف تقویت مهارت های کاربردی و برطرف نمودن نیاز دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه به یادگیری از نرم افزارهای آماری، کارگاه آموزشی با عنوان "مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل" را برگزار می نماید.

برگزرای کارگاه‌های مهارت افزایی و دوره‌های تخصصی آزاد (فصل زمستان)

مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی در جهت ارتقاء بخشی به سطح علمی و تقویت مهارت های کاربردی دانشجویان و فراگیران آزاد و هم چنین خدمات رسانی تخصصی به جامعۀ پیرامونی در چارچوب سیاست های دانشگاه، دوره های زیر را برگزار می کند:

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی استادان

با هماهنگی‌های به عمل آمده با مرکز فنـــــآوری اطلاعات دانشگاه پرسشنامه‌های استادان از طریق وب سایت دانشگاه از تاریخ 95/10/04 لغایت 95/10/17 در دسترس دانشجویان خواهد بود. دانشجویان برای دریافت کارت ورود به جلسه ی امتحان ضروری است پرسشنامه ی ارزشیابی استادان را در بازه زمانی فوق الذکر تکمیل کنند.

برگزاری دوره " مدیریت نوین هتلداری " در مدیریت آموزش‌های تخصصی آزاد (زمستان 95)

مدیریت آموزش‌های تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبائی اقدام به برگزاری دوره " مدیریت نوین هتلداری " به شرح زیر می کند.

برگزاری " 11 عنوان کارگاه های آموزشی " در مدیریت آموزش‌های تخصصی آزاد(زمستان 95)

مدیریت آموزش‌های تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبائی اقدام به برنامه‌ریزی و اجرای" 11 عنوان کارگاه آموزشی" به شرح زیر می کند.

اطلاعیه های آموزشی

اعلام نتایج پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال ۱۳۹۵

نتایج مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال ۱۳۹۵ دوره پردیس خودگردان اعلام شد.

کارگاه آموزشی "مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل"

مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه با هدف تقویت مهارت های کاربردی و برطرف نمودن نیاز دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه به یادگیری از نرم افزارهای آماری، کارگاه آموزشی با عنوان "مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل" را برگزار می نماید.

برگزرای کارگاه‌های مهارت افزایی و دوره‌های تخصصی آزاد (فصل زمستان)

مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی در جهت ارتقاء بخشی به سطح علمی و تقویت مهارت های کاربردی دانشجویان و فراگیران آزاد و هم چنین خدمات رسانی تخصصی به جامعۀ پیرامونی در چارچوب سیاست های دانشگاه، دوره های زیر را برگزار می کند:

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی استادان

با هماهنگی‌های به عمل آمده با مرکز فنـــــآوری اطلاعات دانشگاه پرسشنامه‌های استادان از طریق وب سایت دانشگاه از تاریخ 95/10/04 لغایت 95/10/17 در دسترس دانشجویان خواهد بود. دانشجویان برای دریافت کارت ورود به جلسه ی امتحان ضروری است پرسشنامه ی ارزشیابی استادان را در بازه زمانی فوق الذکر تکمیل کنند.

برگزاری " 11 عنوان کارگاه های آموزشی " در مدیریت آموزش‌های تخصصی آزاد(زمستان 95)

مدیریت آموزش‌های تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبائی اقدام به برنامه‌ریزی و اجرای" 11 عنوان کارگاه آموزشی" به شرح زیر می کند.

برگزاری دوره " آمادگی آزمون تافل " در مدیریت آموزش‌های تخصصی آزاد( زمستان 95)

مدیریت آموزش‌های تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبائی اقدام به برگزاری دوره " آمادگی آزمون تافل " به شرح زیر می کند.

.