اخبار

اخبار آموزشی

قابل توجه متقاضیان شرکت در «دورۀ آمادگی آزمون تافل»

مدیریت آموزش های آزاد برای چهارمین بار متوالی «دورۀ آمادگی آزمون تافل» دانشگاه علامه طباطبائی را برگزار می کند.

قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره های یک سالۀ MBA, DBA

مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه دوره های مدیریت ارشد کسب و کار MBA و مدیریت عالی کسب و کار DBA را برگزاری می کند.

دستورالعمل و جدول زمانبندی ثبت نام مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

دستورالعمل، جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد.

مدیریت آموزش آزاد دورۀ سوم «آزمون زبان» دانشگاه را برگزار می کند

قابل ذکر است این آزمون روز جمعه مورخ 96/6/24 ساعت 9 صبح در پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان برگزار خواهد شد. هزینۀ آزاد ثبت نام 200 هزار تومان است. 20 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در نظر گرفته شده است.

ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

دانشگاه علامه طباطبائی ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶، دستورالعمل ثبت نام، جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان را به شرح ذیل اعلام نمود.

تصویب سه برنامه درسی جدید و یک برنامه درسی بازنگری شده در دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بر اساس پیگیری‌های این معاونت و همت والای اعضای محترم هیات علمی گروه‌های آموزشی آمار، حسابداری و اقتصاد کشاورزی و محیط زیست دانشکده‌های اقتصاد، علوم ریاضی و رایانه و مدیریت و حسابداری و موسسه آموزش عالی بیمه اکو، دو برنامه درسی جدید "آمار رسمی" و "حسابداری بخش عمومی" و یک برنامه درسی بازنگری شده "علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیست" در مقطع کارشناسی ارشد و برنامه درسی جدید "بیمه" در مقطع دکتری به تصویب دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت متبوع رسید و در سایت آن وزارت نیز بارگذاری گردید.

اطلاعیه های آموزشی

قابل توجه متقاضیان شرکت در «دورۀ آمادگی آزمون تافل»

مدیریت آموزش های آزاد برای چهارمین بار متوالی «دورۀ آمادگی آزمون تافل» دانشگاه علامه طباطبائی را برگزار می کند.

قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره های یک سالۀ MBA, DBA

مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه دوره های مدیریت ارشد کسب و کار MBA و مدیریت عالی کسب و کار DBA را برگزاری می کند.

دستورالعمل و جدول زمانبندی ثبت نام مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

دستورالعمل، جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد.

مدیریت آموزش آزاد دورۀ سوم «آزمون زبان» دانشگاه را برگزار می کند

قابل ذکر است این آزمون روز جمعه مورخ 96/6/24 ساعت 9 صبح در پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان برگزار خواهد شد. هزینۀ آزاد ثبت نام 200 هزار تومان است. 20 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در نظر گرفته شده است.

ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

دانشگاه علامه طباطبائی ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶، دستورالعمل ثبت نام، جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان را به شرح ذیل اعلام نمود.

تصویب سه برنامه درسی جدید و یک برنامه درسی بازنگری شده در دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بر اساس پیگیری‌های این معاونت و همت والای اعضای محترم هیات علمی گروه‌های آموزشی آمار، حسابداری و اقتصاد کشاورزی و محیط زیست دانشکده‌های اقتصاد، علوم ریاضی و رایانه و مدیریت و حسابداری و موسسه آموزش عالی بیمه اکو، دو برنامه درسی جدید "آمار رسمی" و "حسابداری بخش عمومی" و یک برنامه درسی بازنگری شده "علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیست" در مقطع کارشناسی ارشد و برنامه درسی جدید "بیمه" در مقطع دکتری به تصویب دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت متبوع رسید و در سایت آن وزارت نیز بارگذاری گردید.

.