اخبار

اخبار آموزشی

ثبت نام دوره های ترمیک آموزش زبان های خارجی مرکز زبان دانشگاه علامه طباطبائی

شروع پیش ثبت نام دوره های ترمیک آموزش زبان های خارجی مرکز زبان دانشگاه علامه طباطبائی در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

قابل توجه ثبت نام شدگان مرحله اول آزمون دکتری سال 96

بارگذاری فایل ورد مشخصات فردی، سوابق آموزشی و پژوهشی ثبت نام شدگان مرحله اول آزمون دکتری در سایت دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری دوره های مهارت افزایی، DBA و MBA تابستان 96

با اطلاع می رساند، مدیریت آموزش های آزاد در نظر دارد، طبق روال گذشته، برای فصل تابستان 96، دوره های مدیریت عالی کسب و کار(DBA) و دوره های مدیریت ارشد کسب و کار(MBA)و هم چنین، دوره های مختلف و متنوع مهارت افزایی را برگزاری کند.

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتري سال

مهلت ثبت نام تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 96/3/29 تمدید شده است.

آغاز فرآیند اعطاي جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97-96 به دانشجویان برتر دانشگاه

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه در سه مقطع کارشناسی ,کارشناسی ارشد و دکتري

اطلاعیه شماره 1 پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتري

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتري سال 1396

اطلاعیه های آموزشی

ثبت نام دوره های ترمیک آموزش زبان های خارجی مرکز زبان دانشگاه علامه طباطبائی

شروع پیش ثبت نام دوره های ترمیک آموزش زبان های خارجی مرکز زبان دانشگاه علامه طباطبائی در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

قابل توجه ثبت نام شدگان مرحله اول آزمون دکتری سال 96

بارگذاری فایل ورد مشخصات فردی، سوابق آموزشی و پژوهشی ثبت نام شدگان مرحله اول آزمون دکتری در سایت دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری دوره های مهارت افزایی، DBA و MBA تابستان 96

با اطلاع می رساند، مدیریت آموزش های آزاد در نظر دارد، طبق روال گذشته، برای فصل تابستان 96، دوره های مدیریت عالی کسب و کار(DBA) و دوره های مدیریت ارشد کسب و کار(MBA)و هم چنین، دوره های مختلف و متنوع مهارت افزایی را برگزاری کند.

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتري سال

مهلت ثبت نام تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 96/3/29 تمدید شده است.

آغاز فرآیند اعطاي جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97-96 به دانشجویان برتر دانشگاه

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه در سه مقطع کارشناسی ,کارشناسی ارشد و دکتري

اطلاعیه شماره 1 پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتري

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتري سال 1396

.