اخبار

اخبار آموزشی

اطلاعیه سامانه ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

به اطلاع کلیه دانشجویان (در حال تحصیل، اخراجی و انصرافی) و دانش آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دوره روزانه می رساند:

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

شرایط پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان) دانشگاه علامه طباطبائی اعلام شد.

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

جدول زمان بندی آزمون جامع اردیبهشت 1397 دانشگاه علامه طباطبائی اعلام شد.

اطلاعیه محل تشکیل کلاس های دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی نیمسال های اول و دوم ۹۷-۹۶ دوره پردیس

به آگاهی می‌رساند محل تشکیل کلاس های دوره پردیس ورودي ۹۷-۹۶، مطابق با رشته های تحصیلی در دانشکده های تابعه می باشد.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی های 95 و ماقبل نوبت دوم ( شبانه)

زمان انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی های 95 و ماقبل نوبت دوم ( شبانه)اعلام شد.

اطلاعیه برگزاری دروس مجازی نیمسال دوم ۹۷-۹۶

اطلاعیه برگزاری دروس مجازی دانشگاه علامه طباطبائی دوره کارشناسی اعلام شد.

اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه سامانه ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

به اطلاع کلیه دانشجویان (در حال تحصیل، اخراجی و انصرافی) و دانش آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دوره روزانه می رساند:

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

شرایط پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان) دانشگاه علامه طباطبائی اعلام شد.

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

جدول زمان بندی آزمون جامع اردیبهشت 1397 دانشگاه علامه طباطبائی اعلام شد.

اطلاعیه محل تشکیل کلاس های دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی نیمسال های اول و دوم ۹۷-۹۶ دوره پردیس

به آگاهی می‌رساند محل تشکیل کلاس های دوره پردیس ورودي ۹۷-۹۶، مطابق با رشته های تحصیلی در دانشکده های تابعه می باشد.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی های 95 و ماقبل نوبت دوم ( شبانه)

زمان انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی های 95 و ماقبل نوبت دوم ( شبانه)اعلام شد.

اطلاعیه برگزاری دروس مجازی نیمسال دوم ۹۷-۹۶

اطلاعیه برگزاری دروس مجازی دانشگاه علامه طباطبائی دوره کارشناسی اعلام شد.

.