• فرهنگی دانشجویی


اسامی‌پذیرفته شدگان دوره دکتری بدون آزمون رشته های مختلف دانشگاه برای سال تحصیلی 96-95

1395/03/30

اسامی پذیرفته شدگان دوره دکتری بدون آزمون رشته های مختلف دانشگاه برای سال تحصیلی 96-95 ( سهمیه استعداد درخشان)

اسامی پذیرفته شدگان دوره دکتری بدون آزمون رشته های مختلف دانشگاه برای سال تحصیلی 96-95 ( سهمیه استعداد درخشان) در فایل پیوست قابل مشاهده می باشد.بازدید: 555خروج