• فرهنگی دانشجویی


اسامی‌پذیرفته شدگان دوره دکتری بدون آزمون رشته های مختلف دانشگاه برای سال تحصیلی 96-95

اسامی پذیرفته شدگان دوره دکتری بدون آزمون رشته های مختلف دانشگاه برای سال تحصیلی 96-95 ( سهمیه استعداد درخشان) در فایل پیوست قابل مشاهده می باشد.

تاریخ درج خبر: 1395/03/30  -  ساعت درج خبر: ١٢:٠٧  -  شماره خبر: ٥٥٦  -  تعداد بازدید: 631


خروج