• خبر روز


برگزرای کارگاه‌های مهارت افزایی و دوره‌های تخصصی آزاد (فصل زمستان)


   1. دورۀ آمادگی آزمون تافل
   2. دورۀ مدیریت ارشد کسب کار MBA
   3. دورۀ مدیریت عالی کسب و کار DBA
   4. کارگاه های مهارت افزائی

تاریخ درج خبر: 1395/10/06  -  ساعت درج خبر: ١٥:٠٥  -  شماره خبر: ٢٢٧٨  -  تعداد بازدید: 1297


خروج