• خبر روز


مواد ارزیابی آزمون جامع مورخ ۳ و ۶ خرداد ماه سال ۱۳۹۶ اعلام شد

دانلود مواد ارزیابی جامع مورخ ۳ و ۶ خرداد ماه ۹۶ دانشکده ها  

تاریخ درج خبر: 1395/12/23  -  ساعت درج خبر: ١٤:٠١  -  شماره خبر: ٣٠٠٩  -  تعداد بازدید: 822


خروج