• خبر روز


ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال تحصیلی ۹۷-۹۶

1396/06/06

دانشگاه علامه طباطبائی ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان دکتری سال ۱۳۹۶، دستورالعمل ثبت نام، جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان را اعلام نمود.

پیام ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه در آﻏﺎز ﺳﺎل تحصیلی ۹۷-۹۶ 

دستور العمل و تقویم مراحل ثبت نام الکترونیکی

برنامه زمانبندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده 

فرم مشخصات فردی پذیرفته شدگان

فرم نظام وظیفه

فرم الف 

فرم د 

فرم ه 
بازدید: 1857خروج