• خبر روز


تصویب سه برنامه درسی جدید و یک برنامه درسی بازنگری شده در دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

از آنجایی که بازنگری و تدوین برنامه‌های درسی با تلاش و زحمات بسیاری همراه می‌باشد، از زحمات آقایان دکتر نواب پور، دکتر باباجانی، دکتر شریف و دکتر مهدوی کلمیشی که از هیچ کوشش و تلاشی تا تصویب نهایی موضوع دریغ ننمودند قدردانی و تشکر می شود. ‌

تاریخ درج خبر: 1396/06/12  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٤٣  -  شماره خبر: ٤٠٦٥  -  تعداد بازدید: 719


خروج