• خبر روز


مدیریت آموزش آزاد دورۀ سوم «آزمون زبان» دانشگاه را برگزار می کند

شرکت کنندگان در دورۀ تافل از 10 نمرۀ کلاسی برخوردار بوده و حضورشان در آزمون رایگان است.

**    متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرند:

        خط مستقیم: 88880993       15-88770011 داخلی 306

آدرس: توانیر، میدان شهید عباس پور، خ نظامی گنجوی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان دانشگاه، مدیریت آموزش های آزاد

تاریخ درج خبر: 1396/06/14  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٠١  -  شماره خبر: ٤٠٩٨  -  تعداد بازدید: 678


خروج