• خبر روز


دستورالعمل و جدول زمانبندی ثبت نام مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

 پیام معاونت آموزشی دانشگاه در آغاز سال تحصیلی ۹۷ -۹۶ 

 برنامه زمانبندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده 

 فرم مشخصات پذیرفته شدگان

 دستورالعمل و برنامه زمانی ثبت نام

تاریخ درج خبر: 1396/06/26  -  ساعت درج خبر: ٠٧:٣٤  -  شماره خبر: ٤١٥١  -  تعداد بازدید: 1434


خروج