• خبر روز


قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد پردیس (97-96)

1396/08/13

دستورالعمل و فرم های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد سال 97-96 دوره پردیس خودگران دانشگاه علامه طباطبائی به شرح ذیل می باشد:

دستورالعمل و تقویم مراحل ثبت نام الکترونیکی

فرم مشخصات پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96

فرم نظام وظیفه

اهم موارد آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

سایر فرم های مورد نیاز(فرم شماره 11 الی 17)

 بازدید: 368خروج