• خبر روز


کانال تلگرام گروه استعدادهای درخشان دانشگاه راه اندازی شد.

به منظور تسریع در اطلاع رسانی آیین نامه ها ، مقررات و مصوبات وزارتی و اطلاعیه‌های مربوط بنیاد ملی نخبگان ، کانال تلگرامی گروه استعداد درخشان دانشگاه به نشانی https://t.me/edu_atuir راه‌اندازی شده است.

تاریخ درج خبر: 1396/08/16  -  ساعت درج خبر: ٢١:١٥  -  شماره خبر: ٤٦١٦  -  تعداد بازدید: 712


خروج