• خبر روز


اطلاعیه مصاحبه از معرفی شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری96 پردیس خودگردان

دانشگاه علامه طباطبائی از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1396 دوره پردیس خودگردان طبق جدول زمانبندی اعلام شده ذیل مصاحبه به عمل خواهد آورد. همچنین سایر فرم های مورد نیاز به همراه اطلاعیه دانشگاه در ذیل قابل مشاهده می باشد.

*اطلاعیه دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396(مرحله تکمیل ظرفیت) پردیس خودگردان

*فرم مشخصات فردی، سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری سال تحصیلی 97-1396

*فرم طرح نامه پیشنهاد موضوع

*فرم توصیه نامه

*برنامه زمان بندی بررسی سوابق علمی ومصاحبه (مرحله تکمیل ظرفیت) دکتری سال1396

 

ورود به سامانه ثبت نام آزمون دکتری

تاریخ درج خبر: 1396/08/17  -  ساعت درج خبر: ٠٢:٢٣  -  شماره خبر: ٤٦٢٢  -  تعداد بازدید: 1165


خروج