• خبر روز


قابل توجه داوطلبان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتري 96

شهریه تحصیلی دوره پردیس خودگردان مبلغ 600/000/000 ریال معادل شصت میلیون تومان است که می بایست 75/000/000 ریال معادل هفت میلیون و هفت میلیون تومان در هنگام ثبت نام اولیه پرداخت و مابقی تا پایان ترم هشتم دریافت می گردد.

 

تاریخ درج خبر: 1396/08/21  -  ساعت درج خبر: ١٥:١٨  -  شماره خبر: ٤٦٥١  -  تعداد بازدید: 734


خروج