• خبر روز


ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع دکتری آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ مرحله تكميل ظرفيت پرديس خودگردان

 دستورالعمل و تقويم مراحل ثبت نام الكترونيكي 

 برنامه زمان بندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده

 فرم مشخصات پذیرفته شدگان دکتری 

 فرم نظام وظيفه

 فرم الف

 برگ تقاضانامه براي بهره مندي از مزایاي آموزش رایگان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

 فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی ارشد

تاریخ درج خبر: 1396/10/20  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٣٤  -  شماره خبر: ٥٢١٥  -  تعداد بازدید: 768


خروج