• خبر روز


اطلاعیه سامانه ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

از تاریخ ۹۶/۱۲/۱ ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق سامانه جامع امور دانشجویان (سامانه سجاد) سازمان امور دانشجویان امکان پذیر خواهد بود. شایان ذکر است فرد متقاضی باید از طریق آدرس ذیل ابتدا در این سامانه ثبت نام وسپس نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نماید:

https://portal.saorg.ir

**دستورالعمل جامع ايفاي تعهد آموزش رايگان 

** راهنماي ثبت نام

** راهنماي  درخواست لغو تعهد آموزش رايگان

** اطلاعيه

تاریخ درج خبر: 1396/12/02  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٢٣  -  شماره خبر: ٥٥٦٤  -  تعداد بازدید: 1333


خروج