• خبر روز


انتشار دو مقاله در دستنامه زبان‌شناسی فارسی انتشارات دانشگاه آکسفورد

به آگاهی می‌رساند که در کتاب دستنامه زبان‌شناسی فارسی انتشارات دانشگاه آکسفورد(سپتامبر 2018) دو مقاله علمی تحت عناوین:

Typological approaches and dialects*

Academy of persian language and literature**

به نویسندگی جناب آقای دکتر محمد دبیر مقدم عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی زبانشناسی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی به چاپ رسیده است.

با آرزوی توفیق روزافزون برای جناب آقای دکتر دبیر مقدم و تبریک به جامعه علمی دانشگاه علامه امیداست همواره در مسیر اعتلای آموزش عالی کشور موفق و موید باشید.

معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ درج خبر: 1397/06/20  -  ساعت درج خبر: ١٠:٣٦  -  شماره خبر: ٦٨٠٧  -  تعداد بازدید: 290


خروج