• اطلاعیه های آموزشی


اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی استادان

1395/09/23

با هماهنگی‌های به عمل آمده با مرکز فنـــــآوری اطلاعات دانشگاه پرسشنامه‌های استادان از طریق وب سایت دانشگاه از تاریخ 95/10/04 لغایت 95/10/17 در دسترس دانشجویان خواهد بود. دانشجویان برای دریافت کارت ورود به جلسه ی امتحان ضروری است پرسشنامه ی ارزشیابی استادان را در بازه زمانی فوق الذکر تکمیل کنند.بازدید: 751خروج