• اطلاعیه های آموزشی


اعلام نتایج پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال ۱۳۹۵

1395/10/22

نتایج مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال ۱۳۹۵ دوره پردیس خودگردان اعلام شد.

اسامی پذیرفته شدگان و مردودین مرحله تکمیل ظرفیت مصاحبه آزمون دکتری سال ۱۳۹۵ دوره پردیس خودگردان

پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت لازم است از تاریخ ۹۵/۱۰/۲۶ لغایت ۹۵/۱۰/۳۰ جهت اخذ تعهد به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به نشانی بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، سازمان مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.

بدیهی است عدم تعهد در بازه زمانی اعلام شده به منزله انصراف تلقی خواهدشد.بازدید: 777خروج