• اطلاعیه های آموزشی


مواد ارزیابی آزمون جامع مورخ ۳ و ۶ خرداد ماه سال ۱۳۹۶ اعلام شد

1395/12/23

به اطلاع می رساند دانشجویانی می توانند در ارزیابی جامع شرکت کنند که تمامی دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و میانگین کل نمرات آنها ۱۶ و بالاتر است. ضمناً مواد ارزیابی جامع پردیس خودگردان متعاقباً اعلام خواهد شد.

دانلود مواد ارزیابی جامع مورخ ۳ و ۶ خرداد ماه ۹۶ دانشکده ها  بازدید: 665خروج