• اطلاعیه های آموزشی


پذیرش دانشجو در دوره دکتری بدون آزمون در رشته اقتصاد نفت و گاز

متقاضیان لازم است متن کامل آگهی دکتری بدون آزمون دانشگاه و ضمائم آن را (مشتمل بر جدول رشته، جدول ارزشیابی، فرم تقاضای ثبت نام و فرم تعهد دانشجویان نیمسال آخر) به طور دقیق مطالعه ، مدارک لازم را تهیه و حداکثر تا تاریخ ۹۶/۲/۳۱ از طریق پست سفارشی، به نشانی دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علامه طباطبائی ارسال نمایند.

تاریخ، محل مصاحبه و اسامی کلیه داوطلبان واجد شرایط ، متعاقبا از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع خواهد رسید.

 آﮔﻬﯽ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي ﺑﺮاي ﺳﺎل تحصيلي ۹۷-۹۶  (سهميه استعداد هاي درخشان)

 جدول رشته اضافه شده در دوره 

 جدول ارزشیابی امتیازات

 فرم ثبت نام در فراخوان 

 فرم تعهد دانشجویان ترم آخر

تاریخ درج خبر: 1396/02/12  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٠١  -  شماره خبر: ٣٣٠٥  -  تعداد بازدید: 603


خروج