• اطلاعیه های آموزشی


برگزاری سمینار «مهارت های مدیریت حرفه ای د رکسب و کار محصولات سالم و ارگانیک»

زمان برگزاری: یک شنبه مورخ 1396/02/31 از ساعت 17 الی 19

هزینۀ ثبت نام آزاد: 50,000 تومان- شرکت در این سمینار برای اعضای انجمن ها و مؤسسات حامی سمینار و هم چنین، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است

 

تاریخ درج خبر: 1396/02/27  -  ساعت درج خبر: ١٢:١٩  -  شماره خبر: ٣٤٨٠  -  تعداد بازدید: 404


خروج