• اطلاعیه های آموزشی


قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتري سال

1396/03/27

مهلت ثبت نام تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 96/3/29 تمدید شده است.

متقاضیان می توانند با ورود به سایت دانشگاه به نشانی www.atu.ac.ir و سامانه ثبت نام نسبت به این امراقدام نمایند.

تذکر مهم: مهلت ثبت نام به دلیل انجام فرآیند مصاحبه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.بازدید: 1675خروج