• اطلاعیه های آموزشی


قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری و دکتری بدون آزمون ۹۷-۹۶

1396/04/20

با توجه به درخواست های مکرر داوطلبان مقرر گردید، فقط در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۱ از پذیرفته شدگانی که به هر دلیل موفق به شرکت در مصاحبه نشده اند، ( اعم از دوره های روزانه، استعداد درخشان و پردیس خودگردان) به شرح جدول الصاقی مصاحبه به عمل آید.

تذکر مهم: درصورت عدم حضور در روز و ساعت تعیین شده در هیچ زمان دیگری مصاحبه به عمل نخواهد آمد.


 دریافت جدول بازدید: 813خروج