• اطلاعیه های آموزشی


ارائه دروس مبانی جامعه شناسی و زبان انگلیسی عمومی به صورت مجازی

 جهت آگاهی از شرایط و ضوابط به اطلاعیه و راهنمای اخذ دروس مجازی ذیل توجه نمایید:

اطلاعیه برگزاری دروس  مجازی

راهنمای اخذ دروس  مجازی  (مقطع کارشناسی)

 

تاریخ درج خبر: 1396/06/05  -  ساعت درج خبر: ١٣:٣٩  -  شماره خبر: ٤٠٠٥  -  تعداد بازدید: 533


خروج