• اطلاعیه های آموزشی


ارائه دروس مبانی جامعه شناسی و زبان انگلیسی عمومی به صورت مجازی

1396/06/05

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد دو درس "مبانی جامعه شناسی" و "زبان انگلیسی عمومی" مقطع کارشناسی را بصورت مجازی درنیمسال اول سال تحصیلی 97-96، ارائه دهد.

 جهت آگاهی از شرایط و ضوابط به اطلاعیه و راهنمای اخذ دروس مجازی ذیل توجه نمایید:

اطلاعیه برگزاری دروس  مجازی

راهنمای اخذ دروس  مجازی  (مقطع کارشناسی)

 بازدید: 436خروج