• اطلاعیه های آموزشی


تصویب سه برنامه درسی جدید و یک برنامه درسی بازنگری شده در دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1396/06/12

بر اساس پیگیری‌های این معاونت و همت والای اعضای محترم هیات علمی گروه‌های آموزشی آمار، حسابداری و اقتصاد کشاورزی و محیط زیست دانشکده‌های اقتصاد، علوم ریاضی و رایانه و مدیریت و حسابداری و موسسه آموزش عالی بیمه اکو، دو برنامه درسی جدید "آمار رسمی" و "حسابداری بخش عمومی" و یک برنامه درسی بازنگری شده "علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیست" در مقطع کارشناسی ارشد و برنامه درسی جدید "بیمه" در مقطع دکتری به تصویب دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت متبوع رسید و در سایت آن وزارت نیز بارگذاری گردید.

از آنجایی که بازنگری و تدوین برنامه‌های درسی با تلاش و زحمات بسیاری همراه می‌باشد، از زحمات آقایان دکتر نواب پور، دکتر باباجانی، دکتر شریف و دکتر مهدوی کلمیشی که از هیچ کوشش و تلاشی تا تصویب نهایی موضوع دریغ ننمودند قدردانی و تشکر می شود. ‌بازدید: 537خروج