• اطلاعیه های آموزشی


ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

1396/06/12

دانشگاه علامه طباطبائی ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶، دستورالعمل ثبت نام، جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان را به شرح ذیل اعلام نمود.

پیام ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه در آﻏﺎز ﺳﺎل تحصیلی ۹۷-۹۶ 

دستور العمل و تقویم مراحل ثبت نام الکترونیکی

برنامه زمانبندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده 

فرم مشخصات فردی پذیرفته شدگان

فرم نظام وظیفه

اهم آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

برگ تقاضانامه برای بهره مندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

فرم مدرک کارشناسی و معدل

فرم نمونه امضا برای داوطلبان رزمنده  

فرم تایید فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی

فرم تعهد فراغت از تحصیل

تاییدیه مخصوص سهمیه رزمندگان

 

ورود به سامانه ثبت نامبازدید: 2684خروج