• اطلاعیه های آموزشی


دستورالعمل و جدول زمانبندی ثبت نام مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

1396/06/26

دستورالعمل، جدول زمانبندی و فرم‌های مربوط به ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد.

 پیام معاونت آموزشی دانشگاه در آغاز سال تحصیلی ۹۷ -۹۶ 

 برنامه زمانبندی مراجعه حضوری و تشکیل پرونده 

 فرم مشخصات پذیرفته شدگان

 دستورالعمل و برنامه زمانی ثبت نامبازدید: 1208خروج