• اطلاعیه های آموزشی


اعلام مواد ارزیابی جامع مورخ 29 آذر و 2 دی ماه سال 1396

ضمن اعلام مواد ارزیابی جامع مورخ 29 آذر و 2 دی ماه سال 1396 به اطلاع می‌رساند، دانشجویانی می‌توانند در ارزیابی جامع شرکت کنند که تمامی دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و میانگین کل نمرات آنها 16 و بالاتر است.

 

اعلام مواد ارزیابی جامع مورخ 29 آذر و 2 دی ماه سال 1396

تاریخ درج خبر: 1396/08/01  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٠٧  -  شماره خبر: ٤٤٦٠  -  تعداد بازدید: 485


خروج