• اطلاعیه های آموزشی


قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد پردیس (97-96)

دستورالعمل و تقویم مراحل ثبت نام الکترونیکی

فرم مشخصات پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96

فرم نظام وظیفه

اهم موارد آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

سایر فرم های مورد نیاز(فرم شماره 11 الی 17)

 

تاریخ درج خبر: 1396/08/13  -  ساعت درج خبر: ٢٢:٥٨  -  شماره خبر: ٤٥٩٠  -  تعداد بازدید: 675


خروج