• اطلاعیه های آموزشی


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی های 95 و ماقبل نوبت دوم ( شبانه)

1396/11/08

زمان انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی های 95 و ماقبل نوبت دوم ( شبانه)اعلام شد.

به آگاهی می رساند دانشجویان نوبت دوم(شبانه) که در نیمسال دوم سال تحصیلی97-96 می بایست صرفاً نسبت به تمدید واحد پایان نامه اقدام نمایند، انتخاب واحد آنان به روزشنبه مورخ 96/12/5 موکول می گردد.

 

 بازدید: 445خروج