• اطلاعیه های آموزشی


اعلام مواد ارزیابی جامع اردیبهشت 97

1396/12/16

ضمن اعلام مواد ارزیابی جامع مورخ23، 24 و 25 اردیبهشت ماه سال 1397 به اطلاع میرساند:

دانشجویانی میتوانند در ارزیابی جامع شرکت کنند که تمامی دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و میانگین کل نمرات آنها 16 و بالاتر است. ضمناً ارایه نمره زبان قابل قبول براي شرکت در ارزیابی جامع الزامی است در غیر این صورت امکان شرکت در ارزیابی میسر نبوده و یک نوبت لحاظ خواهد شد.

اعلام مواد ارزیابی جامع مورخ23، 24 و 25 اردیبهشت ماه سال 1397

 

 بازدید: 123خروج