• اطلاعیه های آموزشی


اعلام زمان و مواد ارزیابی جامع تیرماه 97

ضمن اعلام زمان و مواد ارزیابی جامع مورخ 6، 7 و 9 تیر ماه سال 1397 به اطلاع می‌رساند؛ دانشجویانی می‌توانند در ارزیابی جامع شرکت کنند که تمامی دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و میانگین کل نمرات آنها 16 و بالاتر است. ضمناً ارایه نمره زبان قابل قبول برای شرکت در ارزیابی جامع الزامی است در غیر این صورت امکان شرکت در ارزیابی میسر نبوده و یک نوبت لحاظ خواهد شد.

**** زمان و مواد ارزیابی جامع مورخ 6، 7 و 9 تیر ماه سال 1397 ****

لازم به ذکر است،‌ براساس اعلام دانشکده های ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، ‌مدیریت و حسابداری و علوم اجتماعی،‌ منابع ارزیابی اعلام شده در اطلاعیه قبلی رشته های فلسفه تطبیقی، مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی و جامعه شناسی فرهنگی تغییر یافته است.

تاریخ درج خبر: 1397/02/18  -  ساعت درج خبر: ٠٧:٣٨  -  شماره خبر: ٦٠٦٦  -  تعداد بازدید: 372


خروج