• اطلاعیه های آموزشی


ثبت نام مشروط از پذیرفته شدگان بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان)

برنامه زمانی ثبت نام مشروط از پذیرفته شدگان بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان) به همراه دستورالعمل ثبت‌نام الکترونیکی و فرم‌های ضروری اعلام شد.

۱-اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۹۸-۹۷(سهمیه استعداد درخشان )

۲-دستورالعمل ثبت نام الکترونیکی دانشجویان کارشناسی ارشد بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان )

۳-فرم تعهد دانشجویان کارشناسی ارشد بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

۴-فرم بررسی صلاحیت عمومی (سهمیه استعداد درخشان )

۵-فرم کارت دانشجویی (سهمیه استعداد درخشان )

۶-فرم مشخصات دانشجویی (سهمیه استعداد درخشان )

۷- برنامه زمانی مراجعه حضوری به دانشکده های تابعه

تاریخ درج خبر: 1397/06/14  -  ساعت درج خبر: ١٢:٤٦  -  شماره خبر: ٦٧٦٠  -  تعداد بازدید: 1120


خروج