اخبار

اخبار آموزشی

تغییر تاریخ ارزیابی جامع از اردیبهشت به تیرماه

باتوجه به تقاضای تعداد زیادی از اساتید و دانشجویان مقطع دکتری و بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۹۷/۲/۱، ارزیابی جامع به ۶ و ۷ و ۹ تیرماه ۱۳۹۷ موکول گردید. جدول زمان‌بندی دانشکده‌ها متعاقبلاً اعلام خواهد شد.

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون،۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان)

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد براساس آیین نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» (ابلاغیه شماره ۲۱/۷۷۹۴۸ مورخ ۹۳/۵/۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری) و بخشنامه /۲۲۹۹۵۷۴ مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ معاونت آموزشی وزارت متبوع، از بین برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته (دوره‏ های روزانه و شبانه) با شرایط ذیل برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در دوره روزانه کارشناسی‌ارشد رشته های مندرج در جدول، دانشجو پذیرش نماید.

اعلام شهریه تحصیلی مقطع دکترای پردیس دانشگاه

شهریه تحصیلی مقطع دکترا پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه به‌شرح ذیل می‌باشد:

تمدید مهلت دکتری بدون آزمون سال تحصیلی۹۸-۹۷ دانشگاه علامه طباطبائی

نظر به اینکه تعدادی از متقاضیان دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعداد درخشان)، به دلیل عدم اطلاع به موقع، موفق به ثبت نام در این فراخوان نشده اند لذا مهلت ثبت‌نام و ارسال مدارک را تا تاریخ ۹۷/۲/۲۵ تمدید می نماید.

شهریه‌ی‌ دوره‌های مجازی در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸-۹۷

به اطلاع متقاضیان تحصیل در رشته‌های دوره مجازی دانشگاه علامه طباطبائی می‌رساند: کلیه کلاس‌های درسی و فرآیندهای آموزشی دوره‌های مجازی به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و میزان شهریة ثابت و هر واحد متغیر نظری و عملی این دوره به شرح جدول ذیل می‌باشد:

اصلاحیه آگهی دوره دکتری بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان)

نظر به اینکه رشته مشاوره نیز به جدول رشته های دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اضافه شده است، متن کامل آگهی دکتری بدون آزمون به شرح زیر اعلام می گردد

اطلاعیه های آموزشی

تغییر تاریخ ارزیابی جامع از اردیبهشت به تیرماه

باتوجه به تقاضای تعداد زیادی از اساتید و دانشجویان مقطع دکتری و بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۹۷/۲/۱، ارزیابی جامع به ۶ و ۷ و ۹ تیرماه ۱۳۹۷ موکول گردید. جدول زمان‌بندی دانشکده‌ها متعاقبلاً اعلام خواهد شد.

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون،۹۸-۹۷ (سهمیه استعدادهای درخشان)

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد براساس آیین نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» (ابلاغیه شماره ۲۱/۷۷۹۴۸ مورخ ۹۳/۵/۵ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری) و بخشنامه /۲۲۹۹۵۷۴ مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ معاونت آموزشی وزارت متبوع، از بین برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته (دوره‏ های روزانه و شبانه) با شرایط ذیل برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در دوره روزانه کارشناسی‌ارشد رشته های مندرج در جدول، دانشجو پذیرش نماید.

اعلام شهریه تحصیلی مقطع دکترای پردیس دانشگاه

شهریه تحصیلی مقطع دکترا پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه به‌شرح ذیل می‌باشد:

تمدید مهلت دکتری بدون آزمون سال تحصیلی۹۸-۹۷ دانشگاه علامه طباطبائی

نظر به اینکه تعدادی از متقاضیان دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ (سهمیه استعداد درخشان)، به دلیل عدم اطلاع به موقع، موفق به ثبت نام در این فراخوان نشده اند لذا مهلت ثبت‌نام و ارسال مدارک را تا تاریخ ۹۷/۲/۲۵ تمدید می نماید.

شهریه‌ی‌ دوره‌های مجازی در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸-۹۷

به اطلاع متقاضیان تحصیل در رشته‌های دوره مجازی دانشگاه علامه طباطبائی می‌رساند: کلیه کلاس‌های درسی و فرآیندهای آموزشی دوره‌های مجازی به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و میزان شهریة ثابت و هر واحد متغیر نظری و عملی این دوره به شرح جدول ذیل می‌باشد:

اصلاحیه آگهی دوره دکتری بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان)

نظر به اینکه رشته مشاوره نیز به جدول رشته های دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اضافه شده است، متن کامل آگهی دکتری بدون آزمون به شرح زیر اعلام می گردد

.