• اطلاعیه های آموزشی


اطلاعیه ثبت نام مشروط از پذیرفته شدگان بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۹-۹۸ (سهمیه استعدادهای درخشان)

معاونت آموزشی دانشگاه برنامه زمانی ثبت نام مشروط از پذیرفته شدگان بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۹-۹۸ (سهمیه استعدادهای درخشان) را اعلام کرد.

معاونت آموزشی در این اطلاعیه آورده است: به اطلاع می رساند که ثبت نام از پذیرفته شدگان بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۹-۹۸ (سهمیه استعدادهای درخشان) به صورت مشروط و با اخذ تعهد کتبی در طی دو مرحله (مراجعه به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، مطابق برنامه زمانی ارائه شده) و در مرحله بعد (مراجعه حضوری به دانشکده های تابعه) انجام می پذیرد. شایان ذکر است فرآیند ثبت نام، منحصراً پس از تأئید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور و هیأت مرکزی گزینش دانشجو، از حالت مشروط به قطعی تبدیل خواهد شد.

اطلاعیه ثبت نام و زمانبندی مراجعه دانشجویان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال ۹۹-۹۸ (سهمیه استعداد درخشان)

دستورالعمل ثبت نام الکترونیکی دانشجویان کارشناسی ارشد بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان )

فرم تعهد ثبت نام مشروط دانشجویان کارشناسی ارشد بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

فرم بررسی صلاحیت عمومی (سهمیه استعداد درخشان )

فرم کارت دانشجویی (سهمیه استعداد درخشان )

فرم مشخصات دانشجویی (سهمیه استعداد درخشان )

 فرم اعلام شماره حساب (سهمیه استعداد درخشان )

تاریخ درج خبر: 1398/06/19  -  ساعت درج خبر: ١١:٢٩  -  شماره خبر: ٩٦١٩  -  تعداد بازدید: 719


خروج