اداره ثبت نام پذیرش و امور آزمون ها

اداره ثبت نام، پذیرش و امور آزمونها :

رییس اداره : خانم پروانه محتسب                                   شماره تلفن : 48392267

 1. مکاتبات با سازمان سنجش آموزش کشور جهت دریافت اسامی پذیرفته شدگان نهایی در مقاطع تحصیلات تکمیلی
 2. تهیه فهرست رشته ها به تفکیک کد رشته تحصیلی با توجه به کدهای سازمان سنجش آموزش کشور و کد رشته های تحصیلی دانشگاه
 3.  برنامه ریزی کلیه امور مربوط به مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری (مصاحبه)
 4.  هماهنگی با معاونتهای مختلف و دانشکده های تابعه جهت برگزاری مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری
 5. صدور احکام کمیته های مصاحبه کننده
 6. ثبت نمرات مصاحبه در سایت آزمون دانشگاه
 7. کنترل و ثبت نمرات مصاحبه دکتری در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور
 8. بررسی مشخصات هویتی و تحصیلی و وضعیت سهمیه داوطلبان شرکت کننده در مرحله دوم آزمون دکتری
 9.  برنامه ریزی کلیه امور مربوط به مصاحبه دوره کارشناسی ارشد در رشته های دارای شرایط خاص و ارسال نتایج آن به سازمان سنجش آموزش کشور
 10. دریافت و ابلاغ دستورالعمل ثبت نام به دانشکده های تابعه
 11. برنامه ریزی و تهیه اطلاعیه و بروشور به منظور ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود جهت درج در سایت دانشگاه
 12.  اعلام مغایرت های احتمالی پس از بررسی مدارک تحصیلی و هویتی دانشجویان و ثبت در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور
 13.  انجام هماهنگی های لازم در خصوص صدور کارت دانشجویی دانشجویان جدیدالورود با حراست دانشگاه
 14. مکاتبات در خصوص تکمیل ظرفیت در مقاطع تحصیلات تکمیلی
 15. دریافت لیست اسامی و کارت ورود به جلسه پذیرفته شدگان نهایی مقاطع تحصیلات تکمیلی و ارسال به دانشکده ها
 16.  نظارت بر نحوه ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود
 17. ابلاغ زمان نهایی برگزاری جامع به دانشکده های تابعه و مکاتبه با روابط عمومی دانشگاه به منظور اطلاع رسانی در سایت
 18. برنامه ریزی امور آزمون جامع
 19. دریافت مواد آزمون جامع و مکاتبه با روابط عمومی دانشگاه جهت بارگذاری اطلاعات در سایت دانشگاه
 20.  بررسی وضعیت دانشجویان حائز شرایط متقاضی شرکت در ارزیابی جامع
 21. صدور سربرگ برای داوطلبان حایز شرایط شرکت در ارزیابی جامع
 22.  نظارت بر برگزاری آزمون جامع
 23.  ابلاغ نتایج نهایی آزمون جامع
 24. مکاتبه با سازمان نظام وظیفه برای ترخیص دانشجویان سرباز
 25. بررسی و اخذ مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده تحصیلی برای دانشجویان مشمول نظام وظیفه
 26. مکاتبه با سازمان نظام وظیفه و پیگیری جهت اخذ معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول نظام وظیفه و بایگانی آن
 27. تهیه گواهی برای دانشجویان یک مقطع بالاتر بر اساس شماره معافیت و شماره کلاسه به دانشگاههای دیگر جهت اخذ مدرک مقطع پایین تر پذیرفته شدگان
 28. بررسی پرونده های دانش آموختگان دانشکده های اقتصاد، ادبیات و زبانهای خارجی، الهیات و معارف اسلامی، تربیت بدنی و علوم ورزشی