معرفی کارمندان تحصیلات تکمیلی

دانشجویان جهت برطرف کردن مشکلات انتخاب واحد فقط با کارشناسان دانشکده های مربوطه تماس بگیرند و از تماس با شماره تلفن همکاران تحصیلات تکمیلی خودداری فرمایید.