• خبر روز


آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در رشته‌های مختلف - سهمیه استعدادهای درخشان

  1. آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹(سهمیه استعدادهای درخشان) 
  2. جدول ارتباط رشته‌ها جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه ‎طباطبائی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹(سهمیه استعدادهای درخشان)
  3. فرم تقاضای داوطلبان مقطع دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹(سهمیه استعدادهای درخشان)
  4. فرم تعهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد نیمسال آخر
  5. جدول امتیازات جهت پذیرش در مقطع دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبائی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹(سهمیه استعدادهای درخشان)

تاریخ درج خبر: 1398/12/19  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٥٧  -  شماره خبر: ١١٥٠٤  -  تعداد بازدید: 2478


خروج