• آرشیو اخبار لحظه ای امتحانات مجازی


الزام حضور در چت روم درس در طول مدت امتحان

با توجه به اطلاعیه معاونت آموزشی دانشجویان گرامی دقت داشته باشند حضور در چت روم درس در طول مدت امتحان الزامی بوده و در صورت درخواست استاد حتما باید در کلاس آنلاین جهت روشن کردن دوربین خود حضور پیدا کنید.

تاریخ درج خبر: 1399/04/09  -  ساعت درج خبر: ٠٩:١٢  -  شماره خبر: ١٢٤١٤  -  تعداد بازدید: 426


خروج