• آرشیو اخبار لحظه ای امتحانات مجازی


لزوم حضور دانشجویان در چت روم درس در حین امتحان

دانشجوی گرامی
 لطفاً در حین امتحان در چت روم درس حضور داشته باشید که استاد مربوطه بتواند از دانشجویان حضور غیاب به عمل آورده و در جریان حضور شما در امتحان قرار گیرد.

تاریخ درج خبر: 1399/04/10  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٠٩  -  شماره خبر: ١٢٤٢٣  -  تعداد بازدید: 463


خروج