• آرشیو اخبار لحظه ای امتحانات مجازی


نحوه تنظیم دفعات شرکت در آزمون(ویژه اساتید)

قابل توجه اساتید دانشگاه
  بنا بر اطلاعیه معاونت آموزشی دقت نمایید که تعداد دفعات شرکت در آزمون بهتر است روی یکبار تنظیم شده باشد و بصورت پیش فرض نیز روی یکبار تنظیم شده است. این توصیه ای است برای بالا بردن استاندارد و نظم آزمون.
دقت نمایید با همان یکبار مجاز بودن برای شرکت در آزمون، دانشجویان در بازه زمانی امتحان و قبل از کلیک اتمام آزمون، می توانند بار‌ها از آزمون خارج شده و یا چنانچه بدلیل قطعی نت خارج شدند، مجدد وارد شوند و نهایت فقط یک نمره برای دانشجو ثبت می شود.
ولی اگر چندبار شرکت را فعال نمایید چندین نمره مختلف برای دانشجو ثبت خواهد شد و باعث مشکلات بعدی و محق شدن دانشجو خواهد شد.
باسپاس
معاونت آموزشی دانشگاه

تاریخ درج خبر: 1399/04/12  -  ساعت درج خبر: ١٠:٤١  -  شماره خبر: ١٢٤٣٩  -  تعداد بازدید: 540


خروج