• خبر روز


دستورالعمل برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 ویژۀ دانشجویان

با عنایت به فرارسیدن امتحانات پایان نیمسال، به منظور هماهنگی و وحدت رویه در برگزاری امتحانات و ایجاد فضایی آرام و مناسب، دستورالعمل ذیل جهت رعایت مفاد آن توسط دانشجویان به شرح فایل پیوست اعلام میگردد:لینک دانلود دستورالعمل برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 ویژۀ دانشجویان

تاریخ درج خبر: 1398/10/11  -  ساعت درج خبر: ١٨:٠٣  -  شماره خبر: ١٠٩٣٠  -  تعداد بازدید: 411


خروج