• خبر روز


کارگاه دانش افزایی ویژه اساتید هرات

به همت معاونت آموزشی و پژوهشی و با همکاری دانشکده ادبیات و بنیاد سعدی :کارگاه «افزایش مهارت‌های تدریس ادبیات فارسی» برای جمعی از استادان رشتۀ ادبیات از ولایت هرات افغانستان در دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه‌طباطبائی از تاریخ 12بهمن آغاز شده است.
این کارگاه به مدت دو هفته و با حضور برخی از شاخص‌ترین استادان دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی و نیز ادیبان نامدار ایرانی برگزار می شود.
شعر معاصر فارسی، نثر معاصر فارسی، درآمدی بر نظریه‌های ادبی و تاریخ زبان‌فارسی از جمله موضوعات این کارگاه برای استادان افغانستانی است.


 

تاریخ درج خبر: 1398/11/14  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٥٣  -  شماره خبر: ١١١٨٤  -  تعداد بازدید: 65


خروج