• خبر روز


اطلاعیه شماره ۲ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹ (سهمیه استعدادهای درخشان)

معاونت آموزشی دانشگاه در اطلاعیه شماره ۲ دستورالعمل مصاحبه آنلاین دکتری، برنامه زمانبندی مصاحبه و توصیه ها و نکات لازم در خصوص برگزاری مصاحبه آنلاین دعوت شدگان به مرحله مصاحبه دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹ (سهمیه استعدادهای درخشان) را اعلام کرد.

 

. دستورالعمل مصاحبه آنلاین دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹ (سهمیه استعداد درخشان)

. برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹ (سهمیه استعداد درخشان)

. توصیه ها و نکات لازم در خصوص برگزاری مصاحبه آنلاین

تاریخ درج خبر: 1399/07/03  -  ساعت درج خبر: ١٠:١٧  -  شماره خبر: ١٢٩٥٨  -  تعداد بازدید: 2182


خروج