• خبر روز


مهلت دفاع از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تا ۱۵ آبان ماه تمدید شد

بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با توجه به شرایط پیش آمده از بحران ویروس کرونا و تراکم جلسات دفاع آنلاین در روزهای پایانی مهر ماه، مهلت دفاع از پایان نامه/رساله تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در صورت اخذ سنوات تحصیلی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ تا پایان روز مورخ ۹۹/۰۸/۱۵ تمدید شد.

 

معاونت آموزشی دانشگاه اعلام کرد: براساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ ۹۹/۰۶/۱۵ و حسب درخواست دانشکده ها با توجه به شرایط پیش آمده از بحران ویروس کرونا و تراکم جلسات دفاع آنلاین در روزهای پایانی مهر ماه، مهلت دفاع از پایان نامه/رساله تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در صورت اخذ سنوات تحصیلی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ تا پایان وقت معین در روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۵ تمدید شده است و دانشجویان می توانند در صورت قبولی در دفاع از پایان نامه/رساله، فارغ التحصیل نیمسال دوم ۹۹-۹۸ شناخته شوند.

تاریخ درج خبر: 1399/08/05  -  ساعت درج خبر: ١٢:٢٨  -  شماره خبر: ١٣١٨١  -  تعداد بازدید: 621


خروج