• خبر روز


اعلام زمان مصاحبه از پذیرفته‌شدگان چند برابر ظرفیت رشتة مدیریت امور شهری

زمان مصاحبه از پذیرفته‌شدگان چند برابر ظرفیت رشتة مدیریت امور شهری مقطع کارشناسی ارشد (شرایط خاص)، صرفاً در روز یک‌شنبه مورخ 97/04/10 از ساعت 9 صبح در محل دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه برگزار می‌شود و مصاحبه از داوطلبان پس از تاریخ فوق‌الذکر امکان‌پذیر نمی‌باشد، ضمناً به همراه داشتن مدارک لازم مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور الزامی می‌باشد.

تاریخ درج خبر: 1397/03/23  -  ساعت درج خبر: ١١:٥١  -  شماره خبر: ٦٣٦٣  -  تعداد بازدید: 1154


خروج