• خبر روز


اعلام مواد ارزیابی جامع دی ماه ۹۷

مواد ارزیابی جامع مورخ ۵ و ۸ دی ماه سال ۱۳۹۷، اعلام شد. تنها دانشجویانی می‌توانند در ارزیابی جامع شرکت کنند که تمامی دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده و میانگین کل نمرات آنها ۱۶ و بالاتر است. ضمناً ارایه نمره زبان قابل قبول برای شرکت در ارزیابی جامع الزامی است در غیر این صورت امکان شرکت در ارزیابی میسر نبوده و یک نوبت لحاظ خواهد شد.

دانلود مواد ارزیابی جامع دی ماه ۱۳۹۷

تاریخ درج خبر: 1397/08/02  -  ساعت درج خبر: ١٣:٤٤  -  شماره خبر: ٧٢١٧  -  تعداد بازدید: 1086


خروج