• خبر روز


برنامه جدید زمانبندی مصاحبه دکتری سال 98

برنامه جدید زمانبندی مصاحبه دکتری سال 98  دانشگاه علامه طباطبائی به شرح فایل پیوست اعلام شد.

 

برنامه جدید زمانبندی مصاحبه دکتری سال 98

تاریخ درج خبر: 1398/03/28  -  ساعت درج خبر: ١٠:٥٦  -  شماره خبر: ٩١٤١  -  تعداد بازدید: 1731


خروج