• خبر روز


طرح درس نیاز ضروری کلاس های دانشگاهتعمیم طرح درس در کلاسهای دانشگاه جزو نخستین اولویتهای معاونت آموزش دانشگاه در سال ۹۸  است. در این جهت آموزش استادان مدعو که ممکن است با این سیاست دانشگاه آشنایی کمتری داشته باشند  در برنامه تابستانی این معاونت قرار گرفت. لذا در همه دانشکده های تابعه دانشگاه در هفته آخر قبل از شروع کلاسها استادان مدعو را به دوره های عملی طرح درس و فنون  تدریس دعوت می کنند.  
ضمن سپاس از همراهی صمیمانه دانشکده ها و تشکر از دفتر برنامه‌ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه،  انتظار دارد با ادامه این دوره ها تهیه درس درس به امر اجتناب ناپذیر همه کلاسها تبدیل شده و دانشجویان گرامی نیز این مهم را محترمانه از استادان گرامی در کلاسها درخواست نمایند.

  برنامه کارگاهها در هفته آینده به شرح زیر است.

تاریخ درج خبر: 1398/06/20  -  ساعت درج خبر: ١٩:٠٥  -  شماره خبر: ٩٦٢٨  -  تعداد بازدید: 431


خروج