• خبر روز


برگزاری سومین جلسه شورای ارتقای کیفی آموزش

سومین جلسه شورای ارتقای کیفی آموزش دانشگاه علامه طباطبایی روز شنبه 98/4/30 با حضور اعضا تشکیل شد. در این جلسه که در ادامه دو جلسه قبل به بحث طرح درس پرداخته شده بود استادان عضو جلسه ابتدا گزارشی از کلاس های برگزار شده در یک هفته گذشته در ارتقای توان حرفه ای استادان مدعو دانشگاه با محوریت طرح درس ارائه کردند که حکایت از استقبال بسیار خوب و رضایت بخش استادان مدعو از این کلاس ها داشت. با توجه به این استقبال اعضای محترم به لزوم تعمیم این برنامه برای همه استادان مدعو و عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کردند و مقرر شد دفتر برنامه ریزی آموزشی به سرعت برنامه گسترش کلاسی طرح درس برای همه استادان عضو دانشکده و جامانده های مدعو را نیز ارائه نماید.

بحث مهم دیگر جلسه بحث و بررسی پیرامون مبانی تدوین « نظام نامه اخلاق حرفه ای آموزشی دانشگاه » بود که با محوریت قرار دادن تعریف اخلاق آموزشی به عنوان مسئولیت پذیری در قبال صاحبان حق در آموزش، استادان گرامی به بحث روی صاحبان حق یا ذی نفعان شامل مدیران آموزشی، کارشناسان، مدیران گروه ها، اعضای هیات علمی و دانشجویان پرداختند و مقرر شد در جلسات آتی بحث روی حقوق و تکالیف و ضمانت های اجرای هر کدام از این ذی نفعان بحث شود. ضمن آن که مطالعاتی در حوزه فراتحلیل اسناد منتشر در این حیطه انجام شود و گزارش آن در جلسه بعدی ارائه شود.
 

تاریخ درج خبر: 1398/06/30  -  ساعت درج خبر: ١٤:٥١  -  شماره خبر: ٩٧٢٤  -  تعداد بازدید: 300


خروج