• اطلاعیه های آموزشی


نمره زبان قابل قبول در دوره دکتری

مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 98/2/28 در خصوص نمره زبان قابل قبول در دوره دکتری


 دانلود فایل pdf نمره زبان قابل قبول در دوره دکتری

تاریخ درج خبر: 1398/10/10  -  ساعت درج خبر: ٠٧:٤٢  -  شماره خبر: ١٠٩٠٧  -  تعداد بازدید: 799


خروج